პროექტები

31/12/2018

თბილისის ახალგაზრდა ლიდერთა ფორუმი 2018

ხანგრძლივობა: 08/2018 - დღემდე.                  დონორი: Swedish Ministry of Foreign Affairs

 

2018 წლის 26-29 ნოემბერს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტმა შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით თბილისის ახალგაზრდა ლიდერთა ფორუმს უმასპინძლა.

ფორუმში მონაწილეობა მიიღეს ახალგაზრდა ლიდერებმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან, შვედეთიდან, პოლონეთიდან, ლიტვიდან და ესტონეთიდან. გამოჩენილმა მომხსენებლებმა სამთავრობო უწყებებიდან, მედიიდან, კვლევითი ინსტიტუტებიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და აკადემიური სფეროდან, მონაწილეებს გაუზიარეს ხედვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში და მის მიღმა არსებულ პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ პროცესებთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან საკითხებზე. 

პროექტის მეორე ეტაპი გაიმართება შვედეთში, სადაც ახალგაზრდა ლიდერებს ექნებათ შესაძლებლობა შეხვდნენ შვედეთში გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებს, აკადემიური სფეროს და კვლევითი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს.

 
25/01/2018

პროექტი: ტრანსფორმაციული ლიდერობის და ნდობის აღდგენის პროექტი ახალგაზრდა ლიდერებისთვის სამხრეთ კავკასიიდან

ხანგრძლივობა: 01/2018 - 04/2018                     დონორი: Black Sea Trust (BST)Transformational Leadership and Confidence Building for Young Professionals in the South Caucasus - an intensive four-day educational programme in Tbilisi for motivated young people from Georgia, Azerbaijan and Armenia (aged 23-30). The overall aim is to nurture confidence building amongst a successor generation of leaders and opinion shapers across the region via an innovative specially-designed curriculum taught by experts and practitioners from within and from outside the region. Among other topics the seminar aims to develop young peoples’ knowledge of and capacity to critically engage with the EU integration process and its implications and opportunities for the South Caucasus region via the particular prism of the Eastern Partnership (EaP). 

 
12/04/2017

პროექტი: „საქართველოს ევროინტეგრაცია: მასწავლებლების როლი ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებაში“

მიმდინარეობა:05/2016 – 10/2016      დონორი:Embassy of Lithuania to Georgia

პროექტი მიზნად ისახავდა სკოლის მასწავლებლების და ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებას ევროკავშირის ინტეგრაციის, პოლიტიკის, საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებისა და ევროინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით. პროექტში მონაწილეობა მიიღო 150 პედაგოგმა და 500-მდე მოსწავლემ საქართველოს 5 რეგიონიდან.

 

 
12/04/2017

პროექტი: ,,ახალგაზრდა ქალები მშვიდობისთვის"

მიმდინარეობა: მიმდინარე              დონორი:United States Agency for International Developmentპროგრამაში მონაწილეობას იღებს 30 ქართველი და 30 აფხაზი ახალგაზრდა ქალბატონი. პროგრამის ფარგლებში მონაწილეები ეცნობიან თანამედროვე საგანმანათლებლო მეთოდოლოგიას ინტერაქციული ტრეინინგების, ვორქშოფების და სემინარებში მონაწილეობის საშუალებით. სასწავლო პროგრამა მონაწილეებს ეხმარებათ გაიღრმავონ ცოდნა ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა დემოკრატია, ევროკავშირი, ქალთა უფლებები და ლიდერობა. პროგრამა მოიცავს კულტურულ და საგანმანათლებლო აქტივობებს, ისტორიული ღირსშესანიშნაობების მონახულებას ტარტუსა და ტალინში. პროგრამის განმავლობაში მონაწილეებს აქვთ შესაძლებლობა განავითარონ მცირე პროექტები, რომელთა განხორციელებასაც ისინი შეძლებენ თავიანთ თემებში დაბრუნების შემდეგ. 
12/04/2017

პროექტი: "თბილისის ახალგაზრდა ლიდერთა ფორუმი 2016"

მიმდინარეობა: 12/2015 – 02/2016  დონორი: Swedish International Development Agency (SIDA)

პროექტის მიზანი იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ახალგაზრდა ლიდერთათვის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობისათვის პროგრამის შექმნა, რომლის ფარგლებშიც მათ შესაძლებლობა ექნებოდათ გაეცნობოდნენ ევროინტეგრაციის თანმხლებ ცვლილებებს როგორც წევრ, ისე პარტნიორ ქვეყნებში. პროექტში მონაწილეობა მიიღო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების, შვედეთის, ესტონეთის, ლიტვისა და პოლონეთის 2-2-მა წარმომადგენელმა. პროექტი შედგებოდა ორი ეტაპისაგან. პირველი ნაწილი 4 დღის განმავლობაში მიმდიონარეობდა თბილისში, ხოლო მეორე ეტაპი მოიცავდა სასწავლო ვიზიტს შვედეთში.

 
12/04/2017

პროექტი: "საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების ხელშეწყობა"

მიმდინარეობა: 02/2015 – 10/2015        დონორი: Swedish Ministry for Foreign Affairs

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საზოგადოების მხარდაჭერის გაზრდა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის მიმართ. რეგიონებში განსაკუთრებით დაბალია ინფორმაცია ასოცირების ხელშეკრულების, ღრმა და ყოველისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებისა და ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით. პროექტი სამი მთავარი ნაწილისაგან შედგებოდა (რეგიონული ტრენინგები, საზაფხულო სკოლა და სასწავლო ვიზიტი სტოკჰოლმში).

 
11/04/2017

პროექტი: "კონფლიქტებთან დაკავშირებული პოლიტიკა: გამოწვევები და პერსპექტივები"

მიმდინარეობა: 01/04/2013-30/09/2013   დონორი: Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development

პროექტი მიზნად ისახავდა კონფლიქტებთან დაკავშირებული სამთავრობო პოლიტიკის ანალიზსა და მისი ეფექტურობის გაზრდისათვის რეკომენდაციების შემუშავებას. საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარდა რამდენიმე მრგვალი მაგიდა, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ მთავრობისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ამის გარდა, პრობლემის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამართლებრივი ასპექტების შესახებ ორგანიზაციის მიერ გაიმართა რამდენიმე საჯარო ლექცია.

 
11/04/2017

პროექტი: "თბილისის ახალგაზრდა ლიდერთა ფორუმი"

მიმდინარეობა: 01/01/2014 – 31/12/2014      დონორი: Visegrad Fund

თბილისის ახალგაზრდა ლიდერთა ფორუმი საქართველოს სტრატეგიული ინსტიტუტის მიერ აღმოსავლეთ პარტნიორობის 2 და ვიშეგრადის 4-ივე ქვეყანასთან პარტნიორობით განხორცილდა. პროექტი მიზნად ისახავს ვიშეგრადის ქვეყნებში ევროინტეგრაციის შედეგად მიღწეული საზოგადოებრივი და ინსტიტუციონალური ცვლილებების შესახებ  ახალგაზრდა ლიდერების მიერ გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარებას პროექტში ჩართული აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების წარმომადგენლებისათვის.

 
11/04/2017

პროექტი: „სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ცნობიერების ამაღლება ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ"

მიმდინარეობა: 15/05/2014-1/07/2014     დონორი: Embassy of Lithuania to Georgia

პროექტი მიზანს წარმოადგენდა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ცნობიერების ამაღლება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესისა და მისი თანმხლები სარგებლის შესახებ. სამიზნე აუდიტორია (სტუდენტები, ჟურნალისტები არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები) გაეცნო შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლისა და ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად გაჩენილ ახალ შესაძლებლობებს.

 
11/04/2017

პროექტი: "ექიმები სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესებისათვის"

მიმდინარეობა: 01/06/2013-01/10/2013         დონორი: COBERM / UNDP

პროექტმა ერთმანეთს დააკავშირა თბილისისა და სოხუმის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიების ექიმები. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოღვაწე ქართველი ექიმების ხელშეწყობით ჩამოყალიბდა არაფორმალური ქსელი, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა ტრენინგები რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ. მონაწილეებმა განსაზღვრეს არსებული საჭიროებები და ნდობის აღდგენისაკენ მიმართული სტაბილური პროფესიული ურთიერთობის ჩამოყალიბების შესაძლებლობები.

 
1 2

მოგვყევით