პროექტი: "კონფლიქტებთან დაკავშირებული პოლიტიკა: გამოწვევები და პერსპექტივები"

მიმდინარეობა: 01/04/2013-30/09/2013   დონორი: Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development

პროექტი მიზნად ისახავდა კონფლიქტებთან დაკავშირებული სამთავრობო პოლიტიკის ანალიზსა და მისი ეფექტურობის გაზრდისათვის რეკომენდაციების შემუშავებას. საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარდა რამდენიმე მრგვალი მაგიდა, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ მთავრობისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ამის გარდა, პრობლემის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამართლებრივი ასპექტების შესახებ ორგანიზაციის მიერ გაიმართა რამდენიმე საჯარო ლექცია.


მოგვყევით