პროექტი: „სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ცნობიერების ამაღლება ევროინტეგრაციის პროცესის შესახებ"

მიმდინარეობა: 15/05/2014-1/07/2014     დონორი: Embassy of Lithuania to Georgia

პროექტი მიზანს წარმოადგენდა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ცნობიერების ამაღლება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესისა და მისი თანმხლები სარგებლის შესახებ. სამიზნე აუდიტორია (სტუდენტები, ჟურნალისტები არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები) გაეცნო შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლისა და ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად გაჩენილ ახალ შესაძლებლობებს.


მოგვყევით