პროექტი: "საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების ხელშეწყობა"

მიმდინარეობა: 02/2015 – 10/2015        დონორი: Swedish Ministry for Foreign Affairs

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საზოგადოების მხარდაჭერის გაზრდა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის მიმართ. რეგიონებში განსაკუთრებით დაბალია ინფორმაცია ასოცირების ხელშეკრულების, ღრმა და ყოველისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებისა და ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით. პროექტი სამი მთავარი ნაწილისაგან შედგებოდა (რეგიონული ტრენინგები, საზაფხულო სკოლა და სასწავლო ვიზიტი სტოკჰოლმში).


მოგვყევით