პროექტი: "თბილისის ახალგაზრდა ლიდერთა ფორუმი 2016"

მიმდინარეობა: 12/2015 – 02/2016  დონორი: Swedish International Development Agency (SIDA)

პროექტის მიზანი იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ახალგაზრდა ლიდერთათვის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობისათვის პროგრამის შექმნა, რომლის ფარგლებშიც მათ შესაძლებლობა ექნებოდათ გაეცნობოდნენ ევროინტეგრაციის თანმხლებ ცვლილებებს როგორც წევრ, ისე პარტნიორ ქვეყნებში. პროექტში მონაწილეობა მიიღო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების, შვედეთის, ესტონეთის, ლიტვისა და პოლონეთის 2-2-მა წარმომადგენელმა. პროექტი შედგებოდა ორი ეტაპისაგან. პირველი ნაწილი 4 დღის განმავლობაში მიმდიონარეობდა თბილისში, ხოლო მეორე ეტაპი მოიცავდა სასწავლო ვიზიტს შვედეთში.


მოგვყევით