პროექტი: „საქართველოს ევროინტეგრაცია: მასწავლებლების როლი ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებაში“

მიმდინარეობა:05/2016 – 10/2016      დონორი:Embassy of Lithuania to Georgia

პროექტი მიზნად ისახავდა სკოლის მასწავლებლების და ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებას ევროკავშირის ინტეგრაციის, პოლიტიკის, საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებისა და ევროინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით. პროექტში მონაწილეობა მიიღო 150 პედაგოგმა და 500-მდე მოსწავლემ საქართველოს 5 რეგიონიდან.

 


მოგვყევით