პროექტი: ,,ახალგაზრდა ქალები მშვიდობისთვის"

მიმდინარეობა: მიმდინარე              დონორი:United States Agency for International Developmentპროგრამაში მონაწილეობას იღებს 30 ქართველი და 30 აფხაზი ახალგაზრდა ქალბატონი. პროგრამის ფარგლებში მონაწილეები ეცნობიან თანამედროვე საგანმანათლებლო მეთოდოლოგიას ინტერაქციული ტრეინინგების, ვორქშოფების და სემინარებში მონაწილეობის საშუალებით. სასწავლო პროგრამა მონაწილეებს ეხმარებათ გაიღრმავონ ცოდნა ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა დემოკრატია, ევროკავშირი, ქალთა უფლებები და ლიდერობა. პროგრამა მოიცავს კულტურულ და საგანმანათლებლო აქტივობებს, ისტორიული ღირსშესანიშნაობების მონახულებას ტარტუსა და ტალინში. პროგრამის განმავლობაში მონაწილეებს აქვთ შესაძლებლობა განავითარონ მცირე პროექტები, რომელთა განხორციელებასაც ისინი შეძლებენ თავიანთ თემებში დაბრუნების შემდეგ.
მოგვყევით