კვლევის ანგარიში - "საქართველოში ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესის ანალიზი: მოლდოვის გამოცდილება და რეკომენდაციები" - ნინო სამველიძე

მოცემული კვლევის მიზანი, ერთი მხრივ, იყო მოლდოვის გამოცდილების შესწავლა ვიზების ლიბერალიზაციის მიმართულებით, იქ მიმდინარე პროცესების ანალიზი და იმის გაგება, თუ რა გამოწვევები შეხვდა ქვეყანას და რისი გათვალისწინება იქნებოდა სასარგებლო საქართველოსთვის. მეორე მხრივ, კვლევის ამოცანას წარმოადგენდა საქართველოში ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის შეფასება, გამოწვევების იდენტიფიცირება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება დაინტერესებული მხარეებისთვის.
  აღნიშნული კვლევა განხორციელდა ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით, „აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის - „საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების“ (G-PAC) ფარგლებში.

მიმაგრებული ფაილის ნახვა

მოგვყევით