პუბლიკაციები

27/01/2014

ახალი პოლიტიკური რეალობა: ოკუპირებული ტერიტორიები და რუსეთის ფაქტორი - ეკატერინე ტყეშელაშვილი, ირაკლი ფორჩხიძე

წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის მიერ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკის განვითარებისა და განხორციელების შემაჯამებელ მიმოხილვას. დოკუმენტი ღია წყაროებიდან მოპოვებულ ინფორმაციასა და საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული თემატური განხილვების შედეგად გენერირებულ მოსაზრებებსა და რეკომენდაციებზე დაყრდნობით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი ერთი წლის დინამიკის სიღრმისეულ ანალიზს ისახავს მიზნად. ამ პროცესში ორგანიზაცია აქტიურად თანამშრომლობდა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მათ შორის დამოუკიდებელ ექსპერტებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 
 1 2.

მოგვყევით