გზამკვლევი - ევროკავშირი და საქართველო

გზამკვლევი მომზადებულია საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის (GISS) მიერ შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით. გზამკვლევი მიმოიხილავს ევროკავშირის ისტორიულ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ განვითარებასა და საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებს. გზამკვლევის მიზანია ევროკავშირის შესახებ ცნობიერების ამაღლების გზით საქართველოს ევროპასთან დაახლოებას.

* ქართულ ენაზე: ევროკავშირი და საქართველო
* აზერბაიჯანულ ენაზე: Avropa İttifaqı və Gürcüstan
* სომხურ ენაზე: Եվրամիություն և Վրաստան


მოგვყევით