ევროკავშირის კომუნიკაციის სტრატეგია ახალი რეგიონული უსაფრთხოების კონტექსტში

იხილეთ საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული პოლიტიკის დოკუმენტი ,,საქართველო-ევროკავშირის კომუნიკაციის სტრატეგია ასოცირების ხელშეკრულების (DCFTA-ის ჩათვლით) განხორციელების პროცესში“. 


მოგვყევით