პოლიტიკის რეკომენდაციები 2017 წლის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტისთვის - ირაკლი ფორჩხიძე

საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტმა წვლილი შეიტანა პოლიტიკის რეკომენდაციების მომზადებაში 2017 წლის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტისთვის. დოკუმენტი არის პროდუქტი აღმოსავლეთ პარტნიორობის Think Tank ფორუმის დისკუსიების, რომელიც ჩატარდა კიშინოვში 2017 წლის 21-23 სექტემბერს. ფორუმის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე www.ipre.md/eapttf2017

დოკუმენტი აჯამებს ფორუმის დროს წარმართულ დისკუსიას და დამატებით მოიცავს ავტორთა ხედვას აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამომავლო პერსპექტივების შესახებ მომავალი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტისთვის, რომელიც დაგეგმილია ბრიუსელში. 

დოკუმენტი მომზადდა პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ახალი ევროპული ცენტრის, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის და ევროპული პოლიტიკისა და რეფორმების ინსტიტუტის მიერ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო ფორუმთან თანამშრომლობით. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირისა და National Endowement for Democracy (NED)-ის მიერ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის 2017 წლის საგრანტო პროექტის ფარგლებში, კონრად ადენაუერის ფონდის თანადაფინანსებით.  


მიმაგრებული ფაილის ნახვა

მოგვყევით